Strona główna ROTO-HARDIGG

ROTO-HARDIGG

 

Peli-Hardigg

PELI, wykorzystując technikę rotomouldingu, tworzy trwałe i odporne na wstrząsy skrzynie transportowe.

Technologia rotomouldingu (formowanie rotacyjne) jest procesem produkcyjnym umożliwiającym wytwarzanie różnorodnych elementów z tworzyw sztucznych. Podstawowymi zaletami tej technologii są niewielkie naprężenia wewnętrzne w produktach oraz relatywnie niskie koszty oprzyrządowania produkcyjnego (form). Rotomoulding jest również najbardziej ekonomicznym procesem produkcji dużych wyrobów.

Proces produkcji polega na wypełnieniu dwu – lub wieloczęściowej formy odpowiednią ilością materiału  w postaci proszku lub granulatu i poddaniu jej działaniu wysokiej temperatury, przy jednoczesnym wolnym ruchu obrotowym wokół dwóch prostopadłych osi. Ruch formy jest kontynuowany  w fazie chłodzenia formy. Po jego zakończeniu forma jest otwierana, a gotowy produkt, ukształtowany, jako monolityczna warstwa tworzywa, zostaje z niej usunięty. 

      

Do podstawowych zalet formowania rotacyjnego należą:

  • możliwość wytwarzania pustych wewnątrz wyrobów bez konieczności stosowania dodatkowych operacji
  • brak naprężeń wewnętrznych w produktach
  • krótki czas wytworzenia formy
  • brak lub niewielkie straty materiału w procesie produkcji
  • możliwość wytwarzania wyrobów wielowarstwowych
  • możliwość jednoczesnej produkcji różnorodnych wyrobów na jednej maszynie
  • możliwość produkcji wyrobów ze zintegrowanymi elementami metalowymi (np. kołnierze, elementy gwintowane) wykorzystywanymi do montażu osprzętu
  • brak widocznych łączeń
  • zwiększona ilościa materiału w narożnikach i  na krawędziach dzięki czemu wzrasta odporność całej konstrukcji
W tej technologii PELI tworzy trwałe i odporne na wstrząsy skrzynie transportowe. Produkcja odbywa się poprzez umieszczenie kilku form na maszynie rotacyjnej  gdzie w jednym czasie zostają one zasypane  żywicą. Następnie są one ogrzewane przy powolnym obrocie zarówno w osi pionowej jak i poziomej.
 
      
 
 

CASTELIOR Górecki i Piotrowski Sp.j.