DofinansowanieFirma CASTELIOR Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzrost konkurencyjności firmy CASTELIOR po trudnościach spowodowanych pandemią COVID-19.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie produktywności firmy Castelior Sp. z o.o., a także wzrost konkurencyjności oraz poprawa sytuacji przedsiębiorstwa po trudnościach spowodowanych pandemią COVID-19 oraz rozszerzenie podstawowego zakresu działalności o nowe usługi, co umożliwia realizację większej ilości zamówień w krótszym czasie.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie efektywności i organizacji pracy oraz dywersyfikacji przychodów;
  • usprawnienie realizacji procesów produkcyjnych i logistycznych;
  • zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa umożliwiającej realizację większej ilości zleceń.

Planowane efekty projektu to w szczególności:

  • zatrudnienie 1 nowej osoby,
  • zabezpieczenie płynności finansowej dzięki możliwości pozyskiwania większej ilości zleceń,
  • wyposażenie firmy w urządzenia umożliwiające zwiększenie jej efektywności i wydajności przy zachowaniu wysokiej jakości produktu końcowego,
  • wprowadzenie nowej usługi: wynajem wózka widłowego.

Wartość całkowita Projektu: 466 566,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 303 451,06 PLN

Harmonogram: projekt realizowany w latach 2022-2023.

CASTELIOR Sp. z o.o.